POMOC PRE VÁS - KOŠICE

Vyjadrenia odborníkov

PhDr. IVETA FRIEDMANNOVÁ

Som atestovaná klinická psychologička...

             a pracujem v svojej súkromnej ambulancii. Spolupracujem s množstvom lekárov z rôznych medicínskych odborov ( pediatri, všeobecní lekári, neurológovia, psychiatri, endokrinológovia, onkológovia atď.)

            Keď že pôsobím v oblasti klinickej psychológie, kde vyšetrujem a liečim problémy, poskytujem psychoterapeutické sedenia pri pocitoch úzkosti, strachu, paniky, depresie, pomoc pri prekonaní tráum, fóbií, psychoterapie, za roky praxe som sa stretla z množstvom ľudí, z rôznymi druhmi ťažkostí a rôznymi zvládaniami. Klienti sa z pravidla ohlásia, ak už nevedia ako ďalej, a tak spôsob ich liečby či sedení je daný dĺžkou doby po akej sa ohlásia s prosbou o pomoc, či odbornú radu. Následná náprava je potom niekedy zdĺhavá a náročná.

                              Aj vďaka svojej práci som spoznala skvelého človeka, ktorý sa venuje poradenstvu, pomoci luďomm, ktorí sa trápia, Mariána Príbytného.  Osobne som sa s ním veľa krát stretla. Mala som tu možnosť spoznať človeka s veľkým srdcom a o to väčším pochopením, pre problémy, či trápenia ľudí, nakoľko sám osobne zažil úskalia života a zvládol ich veľmi úspešne. Dôkazom toho je, skutočnosť, že dnes on sám aktívne pomáha a radí iným, iným, ktorí to potrebujú a nevedia ako ďalej.

Energickým a cieleným prístupom dovedie človeka k skvalitneniu života.

                                                                                                                               PhDr. IVETA FRIEDMANNOVÁ

 

MVDr. EDITA DÁVIDOVÁ

Moje stretnutie s Majkim...

            V živote sa nič nedeje náhodne a tak nie je náhodné, že mám úžasnú rodinu, prácu, ktorá ma napĺňa, úžasných priateľov, zdravie, radosť zo života ….. a predsa bolo niečo, čo ma často nenechalo spať – FINANCIE. V minulosti som ich nepovažovala za dôležitú súčasť života, ba možno som si aj myslela, že kto ich má veľa, nemôže byť skutočne šťastný. Životné situácie ma však postupne priviedli k pochopeniu nevyhnutnosti ROVNOVÁHY vo všetkom. Reálny život je aj o hmotných potrebách človeka a nedostatok financií ho dostane do kolobehu naháňania peňazí, či sa mu to páči, alebo nie. Oberá ho to o čas a silu, ktoré môže venovať svojej rodine, priateľom a v neposlednom rade SEBE. Má pocit, že život mu uniká medzi prstami, že všetko stráca zmysel, lebo sa točí len okolo peňazí a všetko čo miluje sa pomaly vzdiaľuje …..                                                     

             Aj ja som sa dostala do tohto kolobehu. Čím viac som sa snažila, tým viac sa to zamotávalo a mala som pocit, že ma to už pohlcuje. Napriek tomu, že moja práca spočíva v pomoci druhým pri riešení rôznych zdravotných i životných situácií, sama som si pomôcť nevedela.  Moja dobrá priateľka mi poradila o Mariánovi. Dohodla mi termín stretnutia s p. Martinom PRÍBYTNÝM.

            Vstúpila som do malej, útulnej miestnosti a stretla som tam dvoch úžasných ľudí, mojich starých dobrých priateľov. Videli sme sa síce po prvýkrát, ale mala som pocit, že  som medzi priateľmi, s ktorými som sa videla naposledy včera. A všetko nabralo rýchle obrátky …..

            Začali sme s Majkim „pracovať“, čas prestal mať význam a odpadávala jedna obruč za druhou. A ukázalo sa aj to, že financie sú tiež len o nás, o tom ako prijímame seba samých, ako si doprajeme a prijmeme to, čo je nám dané. Všetko je v KOLOBEHU  a tak musí byť všetko vyrovnané, v ROVNOVÁHE.

      Od stretnutia s Majkim je každý deň radostnejší a krok za krokom sa riešia aj financie, pretože aj oni sú len súčasťou kolobehu nášho života.

                                                                                                      VĎAKA ….. , aj Tebe Majki !!!                                                                                                                                                           Edit

 

Mgr. LIANA MACKOVÁ

Veľké poďakovanie pre Majkiho...

            Chcela by som všetkým, ktorý sa dostanú k Majkimu, napísať o ňom pár slov. Som rada, že som stretla tak skvelého a úžasného človeka, ktorý napriek tomu, čo prežil, prekypuje humorom a optimizmom. Stretnutie s ním, mi sprostredkovali známa z Prešova, ktorá ma naňho nasmerovala, až k Majkimu. Nasledovalo telefonické dohodnutie stretka.  A to som nevedela čo ma ešte čaká...
             Keď sme sa s Majkim stretli, urobil na mňa veľmi dobrý dojem. Rozprával o sebe, ako zvládol svoje dve vážne choroby, prekonal cievnu príhodu a neskôr rakovinu. Pýtala som sa ako ju prekonal.
             Páčila sa mi jeho odpoveď... Pozitívnym myslením veľa dokážeme, tak ako ja, i ty, aj my všetci. Úspešnosť závisí len od nás..

            Vždy keď  mi je smutno si spomeniem na Maja a čo on prekonal, že to s čím my sa denne stretávame, sú v porovnaní len blbosti. A tak si vážme to čo máme a každý deň potešme niekoho okolo seba.

             Nedávno som bola zasa v meste a ta ulica, kde som sa stretla s Majkim, úplne žiarila (môj subjektívny pocit). "Zlatý môj Majki."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vďaka ti,
                                                                                                                          Mgr. Liana Macková
 

RNDr. ANNAMÁRIA BARDELČÍKOVÁ, PhD.

Majko...

            nepoznala som ťa, ale mojím známym pomáhaš, dá sa povedať každodenne. Keby som nevidela tých šťastných ľudí, ktorí od teba odchádzajú, neuverím.

            Si úžasný človiečik - myslené z lásky (nie v zmysle ega).  Aj mne si svojim spôsobom pomohol  (a pomáhaš aj naďalej) a na o ti stačilo vysloviť len jedno slovíčko.

            Veľa vecí  som pochopila. Riadne ma to naštartovalo. Je úžasné rozumieť (si) a byť pochopený sám sebou. Viem aká je dôležitá práca na sebe samej. Odporúčam každému kto sa ešte nenašiel, kto nenašiel pokoj v mysli, duši a sám v sebe.

                                                                                                                                                             

 

                             Ďakujem, za iných aj za seba.   Anka   

                                                                                          RNDr. Annamária Bardelčíková, PhD.